GriechenlandAvenco SA

Dimokritou 10 1st Km Koropi-Vari Ave,
194 00 Koropi-Vari

Telefon 00 30 / 21 06 02 06 20
Fax 00 30 / 21 06 02 01 28

avenco@avenco.gr
www.avenco.gr

Kontaktperson

Nikitas Bozonas
Tel. +3069741 98070
E-Mail: bozonas@avenco.gr